Missie

Maatschappelijk impact

One Future building it together!

De afgelopen jaren is “duurzaamheid” een belangrijk en onmis- baar begrip geworden binnen de maatschappij. Wereldwijd spoort men aan tot een duurzaam leven. Duurzaamheid is een veelomvattend begrip dat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu en toekomstgericht denken.

Workshops

Uit ervaring van ons en opleidingsinstellingen is gebleken dat de belevingswereld rondom duurzaamheid bij consumenten en ook jongeren onvoldoende aansluit bij de realiteit. Door workshops te geven op het gebied van recycling zorgen, we ervoor om duurzaam handelen op een informatieve, duidelijk en helder wijze te communiceren/presenteren.

Gemeente

Wij ondersteunen en adviseren gemeentes. Organiseren leuke events voor de bewoners in de gemeente.

Jongeren toekomst

Wij creëren werkgelegenheid voor jongeren die uit moeilijke situaties proberen te ontsnappen.